Strona g艂贸wnaMieszkaniecTurystaInwestor
Aktualno艣ci  |  
wyszukaj wi臋cej
Biuletyn Informacji Publicznej
Sierpie艅
N Pn Wt 艢r Cz Pt S
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Pogoda w Pionkach
 
Targi Inwestycyjne
Mapy interaktywne
HotSpot
WKU Radom
 
poniedzia艂ek, 31 sierpnia 2015 |  imieniny: Izabela, Rajmund, Bohdan
 
Pomoc uzale偶nionym - leczenie odwykowe

Miejska Komisja Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych > Pomoc uzale偶nionym- leczenie odwykowe

PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE- zobowi膮zanie do leczenia odwykowego

 • W jakich przypadkach mo偶na zastosowa膰 leczenie przymusowe?
 • Jak mo偶na wszcz膮膰 procedur臋 leczenia odwykowego?
 • Jaka wygl膮da procedura s膮dowa w sprawie o przymusowe leczenie odwykowe?
 • Jak przebiega przymusowe leczenie odwykowe?
 • Jak ubezw艂asnowolni膰 alkoholika?
 • Jakie skutki dla rodziny poci膮ga ubezw艂asnowolnienie?
 • Procedura kierowania osoby uzale偶nionej od alkoholu na przymusowe leczenie odwykowe przez Miejsk膮 Komisj臋 Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w Pionkach.

W jakich przypadkach mo偶na zastosowa膰 leczenie przymusowe?
Leczeniu przymusowemu mo偶e by膰 poddana osoba posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, kt贸ra nadu偶ywa alkoholu (jest od niego uzale偶niona) i sama nie wyra偶a ch臋ci poddania si臋 leczeniu. Osoba taka musi ponadto, w zwi膮zku z nadu偶ywaniem alkoholu, doprowadza膰 do rozk艂adu 偶ycia rodzinnego, uchyla膰 si臋 od pracy, powodowa膰 demoralizacj臋 nieletnich, czy systematycznie zak艂贸ca膰 spok贸j lub porz膮dek publiczny. Wystarczy, 偶e zaistnieje jedna z powy偶szych sytuacji.
W贸wczas, gdy cz艂onek rodziny nadu偶ywa wprawdzie alkoholu, ale swoim zachowaniem nie powoduje 偶adnego z podanych powy偶ej skutk贸w, nie b臋dzie mo偶liwo艣ci skierowania go na przymusowe leczenie odwykowe.
W jaki spos贸b udowodni膰, 偶e alkoholik swoim zachowaniem doprowadza do zaistnienia powy偶szych sytuacji? Istotne b臋d膮 tu dowody w postaci notatek z interwencji Policji (je艣li zak艂贸ca spok贸j, wszczyna awantury), zeznania 艣wiadk贸w, w tym rodziny, za艣wiadczenia np. od psychologa lub pedagoga szkolnego dzieci znajduj膮cych si臋 w rodzinie, informacje od dzielnicowego, rachunki z izby wytrze藕wie艅. Je艣li alkoholik dopuszcza si臋 przemocy w stosunku do bliskich i zosta艂o wszcz臋te post臋powanie karne, to tak偶e mo偶e stanowi膰 dow贸d.
Oczywi艣cie wiele zale偶y od konkretnego przypadku, gdy偶 nieraz zar贸wno alkoholizm jak i zwi膮zane z nim naganne zachowania b臋d膮 ewidentne i wiadome wielu osobom postronnym, a zdarzy si臋 i tak, 偶e dramat rozgrywa膰 si臋 b臋dzie w czterech 艣cianach.

Jak mo偶na wszcz膮膰 procedur臋 leczenia odwykowego?
Osoba, kt贸ra nadu偶ywa alkoholu mo偶e by膰 skierowana na badanie przez bieg艂ego w celu ustalenia, czy jest uzale偶niona od alkoholu oraz celem przepisania rodzaju i sposobu leczenia odwykowego. Leczenie takie mo偶e mie膰 charakter ambulatoryjny ( a wi臋c pacjent otrzymuje leki i zg艂asza si臋 do kontroli lekarskiej w okre艣lonym czasie) dodatkowo mo偶e zosta膰 skierowany np. na grup臋 terapeutyczn膮, czy wreszcie skierowany do zamkni臋tego zak艂adu.
Wniosek o zbadanie przez bieg艂ego wystawia  miejska komisja ds. Rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych, w艂a艣ciwa ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, kt贸ra ma zosta膰 zbadana. Komisja wyst臋puje z wnioskiem na wniosek osoby uzale偶nionej lub z w艂asnej inicjatywy. O ile alkoholik nie zechce sam zg艂osi膰 si臋 do komisji, w贸wczas cz艂onkowie rodziny mog膮 zasygnalizowa膰 komisji konieczno艣膰 przeprowadzenia badania. Je艣li komisja uzna, 偶e s膮 wystarczaj膮ce przes艂anki do skierowania na badanie przez bieg艂ego, w贸wczas skieruje taki wniosek.
O ile bieg艂y mo偶e wypowiedzie膰 si臋 o konieczno艣ci leczenia niestacjonarnego, tak tylko s膮d mo偶e nakaza膰 leczenie w zamkni臋tym zak艂adzie odwykowym.
Miejska komisja alkoholowa mo偶e nast臋pnie wyst膮pi膰 do s膮du z wnioskiem o leczenie odwykowe w zamkni臋tym zak艂adzie leczenia odwykowego. Wniosek do s膮du mo偶e skierowa膰 tak偶e prokurator. Rodzina osoby uzale偶nionej nie mo偶e samodzielnie skierowa膰 wniosku do s膮du, jednak mo偶e w tej kwestii kontaktowa膰 si臋 z prokuratorem lub gminn膮 komisj膮 alkoholow膮, jako podmiotami uprawnionymi do z艂o偶enia wniosku do s膮du.
Jaka wygl膮da procedura s膮dowa w sprawie o przymusowe leczenie odwykowe?
S膮dem, w艂a艣ciwym do rozpoznania sprawy, jest s膮d rejonowy, wed艂ug miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, kt贸rej sprawa ma dotyczy膰. Sprawa toczy si臋 w post臋powaniu nieprocesowym. Do wniosku o przymusowe leczenie do艂膮cza si臋 dotychczasow膮 dokumentacj臋 oraz opini臋 bieg艂ego, je艣li taka ju偶 zosta艂a wydana. Je艣li wniosek o przymusowe leczenie nie by艂 poprzedzony opini膮 bieg艂ego, s膮d zarz膮dza poddanie si臋 osoby, kt贸rej post臋powanie dotyczy, badaniu przez bieg艂ego. S膮d, je艣li bieg艂y uzna to za konieczne, mo偶e podda膰 t臋 osob臋 obserwacji w zak艂adzie przez okres 2 tygodni, w wyj膮tkowych wypadkach okres ten mo偶e by膰 wyd艂u偶ony do 6 tygodni.
S膮d przed wydaniem postanowienia wys艂uchuje osob臋, kt贸ra ma zosta膰 poddana leczeniu.
Je艣li osoba nie stawia si臋 do s膮du, na przepisane badania, mo偶na nakaza膰 obowi膮zkowe doprowadzenie jej przez Policj臋.

Jak przebiega przymusowe leczenie odwykowe?
W sytuacji, gdy s膮d wyda prawomocne postanowienie o zastosowanie leczenia odwykowego, osoba, kt贸rej leczenie dotyczy ma obowi膮zek w wyznaczonym dniu stawi膰 si臋 na to leczenie. S膮d mo偶e na czas leczenie podda膰 j膮 nadzorowi kuratora. Je艣li osoba skierowana na leczenie dobrowolnie nie b臋dzie chcia艂a tego zrobi膰, w贸wczas s膮d mo偶e zastosowa膰 艣rodki przymusu- a wi臋c np. zarz膮dzi膰 przymusowe doprowadzenie.
Obowi膮zek poddania si臋 leczeniu trwa tak d艂ugo, jak tego wymaga cel leczenia, jednak nie d艂u偶ej ni偶 2 lata od momentu uprawomocnienia si臋 postanowienia s膮du.
Leczenie odwykowe w trakcie jego trwania mo偶e zosta膰 na wniosek kuratora po zasi臋gni臋ciu opinii zak艂adu leczniczego, albo na wniosek zak艂adu, na mocy postanowienia s膮du.
Leczenie mo偶e zosta膰 skr贸cone przez s膮d, na wniosek osoby poddanej leczeniu, kuratora, prokuratora lub z urz臋du po zasi臋gni臋ciu opinii zak艂adu leczniczego. B臋dzie tak w szczeg贸lno艣ci w przypadkach, gdy cel leczenie zosta艂 osi膮gni臋ty przed planowanym terminem zako艅czenia terapii.
Ponowne wszcz臋cie post臋powania o przymusowe leczenie odwykowe nie mo偶e nast膮pi膰 przed up艂ywem 3 miesi臋cy od zako艅czenia dotychczasowego leczenia.

Jak ubezw艂asnowolni膰 alkoholika?
Je艣li kto艣 w rodzinie pije, to zdarza si臋 cz臋sto, 偶e w spos贸b niekontrolowany rozporz膮dza swoim ale i wsp贸lnym maj膮tkiem. Zaci膮ga d艂ugi, wyprzedaje z domu sprz臋ty. Ponadto nie zgadza si臋 na np. podpisanie umowy o rozdzielno艣膰 maj膮tkow膮 ma艂偶e艅sk膮, nie wydaje zgody co do istotnych spraw dotycz膮cych dzieci. Ma pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, pomimo tego, 偶e faktycznie nie ma kontroli nad swoim post臋powaniem. Alkoholizm jest jedn膮 z przes艂anek, wymienionych bezpo艣rednio w kodeksie cywilnym, jako przyczyna ubezw艂asnowolnienia ca艂kowitego lub cz臋艣ciowego. Je艣li kto艣 na skutek alkoholizmu nie mo偶e pokierowa膰 swoim post臋powaniem, to w贸wczas mo偶na zg艂osi膰 do s膮du okr臋gowego wniosek o jego ubezw艂asnowolnienie. Ubezw艂asnowolnienie ca艂kowite oznacza, 偶e dana osoba zupe艂nie nie mo偶e podejmowa膰 偶adnych decyzji i dokonywa膰 czynno艣ci prawnych (poza drobnymi czynno艣ciami 偶ycia codziennego- zakup gazety, podstawowych artyku艂贸w spo偶ywczych, etc). Dla osoby takiej s膮d ustanawia opiekuna, kt贸ry reprezentuje ubezw艂asnowolnionego i podejmuje za niego decyzje, zarz膮dza jego maj膮tkiem ( pod kontrol膮 s膮du). Czynno艣ci prawne dokonane przez ubezw艂asnowolnionego ca艂kowicie s膮 niewa偶ne.

Ubezw艂asnowolnienie ca艂kowite b臋dzie uzasadnione w贸wczas, gdy dana osoba, na skutek uzale偶nienia od alkoholu ma ograniczon膮 zdolno艣膰 do kierowania swoim post臋powaniem. Oznacza to, 偶e mo偶e o­na dokonywa膰 pewnych czynno艣ci samodzielnie, co do innych musi mie膰 zgod臋 swojego przedstawiciela ustawowego. Post臋powanie przed s膮dem toczy si臋 z udzia艂em prokuratora, w艂a艣ciwy jest s膮d okr臋gowy wg miejsca zamieszkania osoby, kt贸rej post臋powanie dotyczy.

Co wa偶ne, wniosek mo偶e z艂o偶y膰 jedynie ma艂偶onek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, rodze艅stwo, przedstawiciel ustawowy, oraz prokurator. Opr贸cz wnioskodawcy, uczestnikami post臋powania s膮 z mocy prawa: ma艂偶onek osoby, kt贸ra ma zosta膰 ubezw艂asnowolniona, je艣li ma ona przedstawiciela ustawowego to ten przedstawiciel. W post臋powaniu bierze udzia艂 prokurator. Podczas post臋powania osoba, kt贸ra ma zosta膰 ubezw艂asnowolniona jest badana przez bieg艂ych psychiatr贸w, kt贸rzy maj膮 stwierdzi膰, czy zachodz膮 przyczyny uzasadniaj膮ce jej ubezw艂asnowolnienie. Osoba taka mo偶e zosta膰 skierowana na obserwacj臋 w szpitalu.
 
Jakie skutki dla rodziny poci膮ga ubezw艂asnowolnienie?
Dla ma艂偶onka ma to takie znaczenie, 偶e z mocy prawa ustaje ma艂偶e艅ska wsp贸lnota ustawowa.
Osoba ubezw艂asnowolniona musi mie膰 wyznaczonego opiekuna ( w przypadku ubezw艂asnowolnienia ca艂kowitego) albo kuratora ( w przypadku cz臋艣ciowego). Osobami tymi zazwyczaj jest kto艣 z rodziny, kto zapewnia prawid艂ow膮 opiek臋/ kuratel臋 nad ubezw艂asnowolnionym. Osoba ubezw艂asnowolniona nie mo偶e samodzielnie dokonywa膰 czynno艣ci prawnych – a wi臋c zawiera膰 um贸w (po偶yczek, kredyt贸w, sprzeda偶y ruchomo艣ci i nieruchomo艣ci). Wszelkie czynno艣ci prawne dokonane przez osob臋 ubezw艂asnowolnion膮 ca艂kowicie s膮 niewa偶ne z mocy prawa. W przypadku osoby ubezw艂asnowolnionej cz臋艣ciowo, ich wa偶no艣膰 zale偶y od potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego.

Procedura kierowania osoby uzale偶nionej od alkoholu na przymusowe leczenie odwykowe przez Miejsk膮 Komisj臋 Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w Pionkach :

 • Miejska  Komisja Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych:
 • Kieruje na wniosek lub z urz臋du osoby, kt贸re w zwi膮zku z nadu偶ywaniem alkoholu powoduj膮 rozk艂ad 偶ycia rodzinnego, demo­ralizuj膮 ma艂oletnich, uchylaj膮 si臋 od pracy albo systematycznie zak艂贸ca­j膮 spok贸j lub porz膮dek publiczny, na badanie do lekarza bieg艂ego w ce­lu wydania opinii w przedmiocie uzale偶nienia od alkoholu i wskazania rodzaju zak艂adu leczniczego,
 • Kieruje do s膮du wnioski o wszcz臋cie post臋powania w sprawie orzecze­nia o obowi膮zku poddania si臋 leczeniu odwykowemu.
   

Procedura:

 • wp艂yni臋cie do Komisji pisemnego wniosku o wszcz臋cie post臋powania zmierzaj膮cego do orzeczenia obowi膮zku poddania si臋 leczeniu odwykowemu przez osob臋 uzale偶nion膮 od alkoholu - wniosek mo偶e z艂o偶y膰 ka偶dy – cz艂onek rodziny, instytucja (np. GOPS, szko艂a, zak艂ad pracy itp.),
 • Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej oraz Policja, na wniosek Miejskiej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych, przeprowadzaj膮 wywiad 艣rodowiskowy z osob膮 zg艂aszaj膮c膮 wniosek oraz zbiera informacje w 艣rodowisku na temat osoby uzale偶nionej,
 • Komisja wzywa osob臋, kt贸rej dotyczy wniosek na rozmow臋 maj膮c膮 m.in. na celu zmotywowanie do podj臋cia leczenia,
 • Je偶eli wszystkie 藕r贸d艂a potwierdzaj膮 wyst臋powanie problemu alkoholowego, a osoba nie wyrazi ch臋ci dobrowolnego podj臋cia leczenia, sprawa kierowana jest do S膮du Rejonowego w Zwoleniu,
 • S膮d rozpatruje wniosek, wydaj膮c postanowienie w przedmiocie uzale偶nienia.

Wz贸r wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe do pobrania 
«« wstecz

drukujwy艣lij ten link
 
 
Urz膮d Miasta

Informator


Je艣li chcesz otrzymywa膰 naj艣wie偶sze informacje z naszego serwisu, wpisz poni偶ej sw贸j adres email.

- Aktualno艣ci
  

 

Obyw@tel on-line

Informatyzacja Urz臋du Miasta i miejskich plac贸wek u偶yteczno艣ci publicznej w Pionkach鈥

Projekt wsp贸艂finansowany przez Uni臋 Europejsk膮 w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew贸dztwa Mazowieckiego 2007-2013

© design & hosting Trol Intermedia
online: 7 odwiedzin: 3461771
© 2009 - 2015 Pionki. All rights reserved